_MG_9965_6_7_fused.tif

Valors bàsics de MEWA

La nostra pròpia exigència

Només qui és conscient de la seva responsabilitat pot gestionar amb responsabilitat.

  • La nostra cultura

    La cultura de la nostra empresa destaca per la confiança mútua, el respecte i una col·laboració estreta i harmònica.

  • El nostre estil

    El compromís personal i una gestió moderna caracteritzen l'estil dels nostres alts càrrecs.

  • El nostre emblema

    Un servei personal per als nostres clients independentment de la seva ubicació.

Com a empresa familiar, els valors eren i són el model per a les nostres accions empresarials.  

«Els valors són l'ideari comú d'una societat que els considera desitjables i que proporcionen orientació a les persones», aquesta seria una definició comuna del concepte. Però, ¿per què necessita valors una empresa? Sovint s'assumeix que els valors són un bell adorn per a una empresa, un poc del que es pot presumir en els discursos festius. En MEWA, el veiem de manera totalment diferent: no ens vanagloriem dels nostres valors; els vivim. Són la nostra orientació. Ens donen la força per avançar i exercir la nostra activitat. Ens motiven per transformar les idees en fets. Defineixen la marca MEWA. 

Hem definit aquesta consciència en set valors bàsics durant els més de 100 anys d'història de l'empresa.

Persönlichkeit

Gegenseitiges Vertrauen und eine enge, harmonische Zusammenarbeit prägen die Kultur unseres Unternehmens. Das hat Tradition: Wir sind ein seit drei Generationen von Familienhand geführtes Unternehmen. Persönlicher Einsatz und modernes Management charakterisieren den Stil unserer Führungskräfte. Persönlicher Service für unsere Kunden ist das Markenzeichen unseres Handelns – und des Handelns jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes einzelnen Mitarbeiters.

Wirtschaftlichkeit

Langjährigen Erfolg und stetiges Wachstum haben wir nicht durch eine gute Geschäftsidee allein erreicht. Genauso wichtig dafür waren Solidität und kaufmännischer Geist. Die richtige Balance zwischen Fortschritt und Wirtschaftlichkeit sichert uns auch heute die gesunde Basis für eine erfolgreiche Zukunft.


Personalitat

La confiança mútua i una col·laboració estreta i harmònica entre col·legues i treballadors, i entre socis i clients defineixen la cultura empresarial de MEWA. Es tracta de tradició: la direcció de l'empresa ha estat tres generacions en mans de la família. El compromís personal, l'administració responsable i la gestió moderna caracteritzen la forma d'actuar dels nostres directius. El servei personal és la signatura de la feina de cada treballador i treballadora.

rendibilitat

El nostre èxit de molts anys i el nostre creixement continu no es deuen simplement a una bona idea de negoci. La solidesa i l'esperit comercial són igual d'importants. Fins i tot en l'actualitat, l'equilibri correcte entre avanç i rendibilitat ens garanteix la base sòlida per a un futur ple d'èxits.


Qualificació

Cadascun dels nostres treballadors i treballadores, amb els seus coneixements, compromís i esperit d'equip, contribueix a l'èxit de l'empresa. Creem les condicions adequades perquè els nostres treballadors es reivindiquin i promoguin com a persones preparades per contribuir a l'èxit d'una empresa centrada en els seus objectius.


Qualität

Wir stellen höchste Ansprüche an uns, an unsere Produkte, an unsere Leistungen. Die ständige Optimierung unserer Dienstleistung ist daher selbstverständlich. Dabei gibt es nur einen Maßstab für unseren Erfolg: die Zufriedenheit unserer Kunden.


Investment

Neue Wege gehen, innovative Lösungen finden, langfristig denken: So gestalten wir unser Geschäft. Dafür investieren wir in die intensive Erforschung und Entwicklung neuer Prozesstechniken, zukunftsorientierter Produkte und herausragender Dienstleistungen.


Umwelt

Den Erhalt der Umwelt und die Schonung von Ressourcen verstehen wir als wesentliches Unternehmensprinzip. Deswegen sind wir gerade in diesem Bereich immer auf dem neuesten Stand und meistens auch den anderen Wettbewerbern einen Schritt voraus: In der Branche sind wir vorbildlich beim Einsatz modernster Umwelttechnologien.


Verantwortung

Wir verstehen uns als Teil einer Gemeinschaft, für die wir Verantwortung tragen. Deshalb engagieren wir uns mit vielfältigen sozialen und kulturellen Investitionen. Nach diesem Prinzip handelt jeder unserer Standorte – in seiner Region und mit den Menschen, die dort leben.


Qualitat

Marquem objectius elevats, tant per a nosaltres com per als nostres productes i serveis. L'optimizació contínua dels nostres serveis és un fet. En aquest sentit, només hi ha una manera de mesurar el nostre èxit: mitjançant la satisfacció dels nostres clients.


Inversió

Buscant nous camins, trobant solucions innovadores i pensant a llarg termini: així és com desenvolupem el nostre negoci. Per això, invertim en la investigació i desenvolupament intensius de noves tècniques de processos, productes orientats al futur i serveis destacats.


Medi ambient

La protecció del medi ambient i la conservació dels recursos són principis essencials per a la nostra empresa. Per això, en aquest aspecte estem sempre al dia i, la majoria de les vegades, anem un pas per davant dels nostres competidors: som l'exemple a seguir del nostre sector en l'ús de la tecnologies verdes més innovadores.


Responsabilitat

Ens considerem part d'una societat enfront de la qual assumim responsabilitats. Per això, ens comprometem amb diverses inversions socials i culturals. Aquest principi regeix els comportaments en totes les nostres seus, a cada regió i envers les persones que hi viuen.


Persönlichkeit

Gegenseitiges Vertrauen und eine enge, harmonische Zusammenarbeit prägen die Kultur unseres Unternehmens. Das hat Tradition: Wir sind ein seit drei Generationen von Familienhand geführtes Unternehmen. Persönlicher Einsatz und modernes Management charakterisieren den Stil unserer Führungskräfte. Persönlicher Service für unsere Kunden ist das Markenzeichen unseres Handelns – und des Handelns jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes einzelnen Mitarbeiters.

Wirtschaftlichkeit

Langjährigen Erfolg und stetiges Wachstum haben wir nicht durch eine gute Geschäftsidee allein erreicht. Genauso wichtig dafür waren Solidität und kaufmännischer Geist. Die richtige Balance zwischen Fortschritt und Wirtschaftlichkeit sichert uns auch heute die gesunde Basis für eine erfolgreiche Zukunft.