_Z__2334.tif

Responsabilitat amb els nostres empleats

Els nostres treballadors són la principal clau de l'èxit

Llocs de treball segurs: responsabilitat amb els nostres empleats de MEWA

Assumim la responsabilitat de vetllar pels nostres cerca de 5700 treballadors, els quals treballen per a MEWA en diferents ubicacions i llocs: en els locals, com a assessors logístics o al departament d'administració. Cada persona contribueix personalment a l'èxit de l'empresa. Una cosa que apreciem enormement. Per a MEWA és indispensable valorar aquest compromís

de la següent manera:

  • Contractes i sous justos d'acord al conveni col·lectiu
  • Un futur segur a l'empresa
  • Inversions en la formació de tots els treballadors
  • Mesures per protegir la salut dels treballadors
  • Seguretat al lloc de treball
  • Valoració dels treballadors antics de l'empresa
  • Tracte igualitari a tots els treballadors

Seguretat en el treball Seguretat laboral en MEWA

La seguretat laboral és de vital importància per a MEWA. Per això, també participem de manera activa en la protecció dels nostres treballadors. Així, hem començat amb un concepte de seguretat laboral que evoluciona constantment per evitar accidents laborals. La visió de la gerència és aconseguir zero accidents.

Per assolir aquest objectiu, respectem i analitzem sistemàticament tots els processos de treball i els comportaments de les nostres empreses MEWA. Es detecten els punts perillosos i zones perilloses, es redueixen els processos de treball crítics mitjançant mesures tècniques o organitzatives i es comproven, comuniquen i vigilen els accidents de treball i desplaçament. Aquestes mesures s'apliquen en tots els llocs per a totes les empreses.

Així arribem al nostre objectiu de proporcionar una cultura de seguretat a tots els empleats, el que permet evitar els accidents per complet.

Aquestes mesures permetrien reduir significativament el nombre d'accidents laborals per cada 1.000 empleats.

 

Mostrem com usar-lo Protecció de la salut en MEWA

Són molts els riscos presents en el lloc de treball. No només els accidents laborals poden posar en risc la salut dels empleats, també pot fer-ho, per exemple, la postura incorrecta en el lloc de treball. Per aquest motiu, en totes les empreses MEWA s'analitzen regularment les càrregues a què es veu sotmès el cos durant els processos i fluxos de treball i s'ajusten en conseqüència.

Ja en 1994, MEWA va intentar, per primera vegada, fer que els llocs de treball de les costureres fossin més ergonòmics. Atès que no existien recursos adequats al mercat, MEWA ha participat en el projecte de recerca «Ergonomia en el lloc de treball». El resultat després de dos anys d'investigació: llocs de treball de peu. D'aquesta manera, les modistes gaudeixen de més llibertat de moviment. Les superfícies de suport individuals per a mans i braços alleugen la pressió d'espatlles i coll i, a més, les taules de treball d'altura ajustable i un pedal de peu eviten les postures encorbades i protegeixen la columna vertebral. El 2008, l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball (European Agency for Safety and Health at Work) va premiar aquest compromís amb el premi «European Good Practice Award 2007» (1er lloc).

 

El compromís es recompensa Salaris justos en MEWA

Per a nosaltres, és essencial tractar a tots els treballadors nous de manera igualitària, independentment del seu sexe, procedència, edat, orientació sexual, ètnia i origen. En relació a això, complim la legislació contra la discriminació.

La cooperació en la nostra empresa tampoc coneix límits: Com a empresa que opera a tot Europa, el treball en MEWA funciona en Teams Standard internacionals.

 

Treballadors qualificats Formació professional i formació complementària en MEWA

MEWA és una empresa familiar en la qual persisteixen els valors. Un dels nostres valors bàsics és la «qualificació». Només treballadors qualificats poden ajudar a donar forma a la nostra empresa, assumir responsabilitats i contribuir a l'èxit de l'empresa amb el seu esperit de treball en equip. Per això, per a nosaltres resulta natural donar suport als nostres treballadors de forma coherent. MEWA no només ofereix formació en més de 20 oficis diferents, sinó que també ha participat de manera activa en la selecció d'alguns d'aquests perfils professionals a tot Europa.

No obstant això, la promoció de treballadors en MEWA no finalitza després de l'adaptació sistemàtica. Cada any, oferim als nostres treballadors una àmplia oferta de seminaris interns i externs, així com Training on the Job.